Category Archives: Fcpo

Penyeliaan Terhadap Operasi Urusniaga Pasaran Hadapan

penyeliaan

Apabila seseorang pelabur hendak membuat pelaburan dalam FCPO, dia perlu mendapatkan seorang FBR (Futures Broker Representative – gaji bulanan) atau CFBR (Commissioned FBR – komisyen). FBR dan CFBR ini adalah berlesen dan didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti.

Walau bagaimanapun, FBR dan CFBR ini tidak boleh mendaftarkan diri sendiri secara individu. Mereka perlulah ditaja oleh Futures Broker. Futures Broker adalah syarikat yang diberi lesen oleh Suruhanjaya Sekuriti untuk menjalankan perniagaan perkhidmatan pembrokeran pasaran hadapan.

Operasi FBR dan CFBR diselia oleh Futures Broker.

Futures Broker pula diselia oleh Bursa Malaysia Derivatives (BMD) dan Bursa Malaysia Derivatives Clearing (BMDC).

BMD dan BMDC diselia oleh Suruhanjaya Sekuriti.

Penyeliaan terhadap FBR dan CFBR dibuat berdasarkan Manual Operasi yang dikeluarkan oleh Futures Broker.

Penyeliaan terhadap Futures Broker dibuat berdasarkan BMD Business Rules dan BMDC Business Ruless yang masing-masing dikeluarkan oleh BMD dan BMDC.

Penyeliaan terhadap BMD dan BMDC dibuat berdasarkan Futures Industry Act (1993) dan Securities Industry Act (1983).

Juru Audit dari Bursa Malaysia akan membuat audit berkala ke atas setiap Futures Broker. Pada masa yang sama FBR dan CFBR yang ada di Futures Broker berkenaan akan turut diaudit.

Manakala Suruhanjaya Sekuriti pula akan membuat audit ke atas Futures Broker secara rawak dari masa ke semasa.

Sebarang kegagalan pematuhan oleh FBR dan CFBR terhadap Manual Operasi sesuatu Futures Broker, terpulanglah kepada Futures Broker itu untuk membuat keputusan.

Sebarang kegagalan pematuhan oleh FBR, CFBR atau Futures Broker terhadap BMD Business Rules dan BMDC Business Rules, Bursa Malaysia akan mempertimbangkan untuk memberi peringatan, amaran, mengenakan denda wang, atau membuat cadangan kepada Suruhanjaya Sekuriti untuk menggantung atau membatalkan lesen FBR, CFBR dan Futures Broker berkenaan.

Sebarang kegagalan pematuhan oleh FBR, CFBR atau Futures Broker terhadap Futures Industry Act (1993) dan Securities Industry Act (1983), Suruhanjaya Sekuriti akan membuat keputusan samada memberi peringatan, amaran, mengenakan denda wang, menggantung atau membatalkan lesen FBR, CFBR dan Futures Broker berkenaan.

Semua FBR, CFBR dan Futures Broker adalah dikawal dari segi tingkah laku profession yang merangkumi pengendalian wang pelabur, kualiti perkhidmatan, etika dan pengurusan dalaman.

Views – 65

Siapakah yang berurusniaga di dalam futures?

Mereka ini terbahagi kepada 4 kategori utama.

1. Hedger

Mereka ini adalah dari kalangan ahli industri minyak sawit; ladang sawit, kilang sawit, pengeksport sawit dan lain-lain lagi. Mereka ini berurusniaga secara fizikal (hakiki) dalam bentuk buah sawit, minyak sawit dan lain-lain hasil sampingan lain sawit.

Jika sekarang (Julai 2008), peladang berpendapat harga sawit akan jatuh pada 6 bulan lagi, mereka akan menjual FCPO (contohnya pada 2500) bagi kontrak Januari 2009. Dengan itu apabila hasil sawit dituai bulan Januari 2009 dan harga benar-benar jatuh ke 2200, peladang ini akan membuat penghantaran fizikal kepada pembeli melalui Bursa (apabila kontrak FCPO yang dijualnya matang) dan harga jualannya adalah kekal pada 2500 dan bukan 2200.

Bagi pengilang, mengurangkan kesan kenaikan harga sawit boleh dilakukan dengan membeli kontrak FCPO. Pada akhir kematangan kontrak FCPO, pengilang ini akan menerima bekalan sawit daripada penjual melalui Bursa pada harga yang di belinya beberapa bulan lepas, bukan pada harga semasa sawit.

Pendek kata, FCPO bagi hedgers adalah mekanisma insuran bagi mengelakkan atau mengurangkan kesan daripada pergerakan turun naik harga sawit di pasaran fizikal.

 

2. Retailer (Spekulator dan Local Member)

Mereka ini adalah kumpulan yang cuba mencari keuntungan daripada turun naiknya harga FCPO. Spekulator tidak melibatkan diri dalam urusniaga fizikal baik di pasaran sawit mahupun di bursa. Mereka hanya memasuki pasaran dan melengkapkan urusniaga sebelum kontrak FCPO tersebut matang.

Mereka ini tertarik dengan keupayaan futures menawarkan keuntungan dan sanggup mengambil risiko yang tertentu bagi memperolehi peluang keuntungan berkenaan.

Local Member pula adalah individu yang diberi lesen khas oleh bursa untuk berurusniaga bagi diri mereka sendiri. Local Member adalah trader yang profesional.

Walaupun spekulator dan Local Member tidak terlibat secara langsung dengan industri fizikal sawit, mereka adalah golongan yang menyumbangkan kepada kecairan FCPO. Melalui penglibatan golongan ini juga, sentiasa ada pembeli dan penjual di pasaran FCPO.

 

3. Arbitrageur

Saingan FCPO adalah minyak soya (BO) daripada Amerika Syarikat. BO juga ada diniagakan di pasaran hadapan di US. Arbitrageur adalah golongan yang memerhatikan kedua-dua pasaran FCPO dan BO. Pada kebiasaannya harga FCPO dan BO bergerak secara relatifnya sama. Kadangkala FCPO dan BO bergerak pada kadar yang berbeza dan menghasilkan jurang sebelum dibetulkan semula oleh permintaan dan penawaran pasaran.

Arbitrageur akan mengambil peluang perbezaan ini untuk menjual salah satu daripada FCPO dan BO ini dan membeli yang satu lagi. Apabila kedua-dua harga FCPO dan BO ini kembali normal, arbitrageur ini akan melengkapkan urusniaganya dan mengaut keuntungan daripadanya.

Arbitrageur hanya muncul pada masa wujudnya peluang perbezaan berkenaan. Pada masa pergerakan harga yang normal, arbitrageur ini mungkin adalah hedgers atau spekulator.

 

4. Peniaga Institusi

Peniaga institusi adalah merangkumi Pengurus Unit Amanah, syarikat insuran dan institusi kewangan. Mereka melibatkan diri dalam FCPO bagi memperolehi keuntungan untuk portfolio dana mereka.

Sektor korporat perladangan yang besar juga dikategorikan sebagai peniaga institusi dan mereka mengambil bahagian dalam urusniaga FCPO sebagai salah satu kaedah pengurusan risiko mereka di dalam pasaran fizikal sawit. Kumpulan ini biasanya mempunyai kaedah urusniaga seperti hedgers tetapi pada skala yang amat besar. Penglibatan mereka dalam FCPO ini tidak sepanjang masa; hanya apabila keperluan dalam pengurusan risiko tersebut wujud.

Mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh Bursa Malaysia, berikut adalah demografi FCPO (pecahan penglibatan dalam FCPO) bagi tahun 2008.

trader

Kesimpulannya, FCPO adalah didominasi oleh retailer yang menyuntik kadar kecairan yang tinggi ke dalam pasaran. Ini juga bermakna FCPO adalah pasaran yang benar -benar adil di mana permintaan dan penawaran harga menguasai pasaran manakala faktor manipulasi pula boleh diabaikan.

Views – 62

Beberapa sebab kami memilih urusniaga Pasaran Hadapan FCPO berbanding pasaran hadapan yang lain.

Antaranya :

 1. FCPO adalah produk pelaburan tempatan dan diniagakan dalam Ringgit Malaysia.
 2. FCPO adalah produk pelaburan yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia dimana ketelusan dan kredibilitinya dipantau secara langsung oleh kerajaan melalui Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
 3. FCPO adalah disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti sebagai produk pelaburan yang mematuhi syariah.
 4. Keuntungan daripada pelaburan FCPO adalah bebas daripada cukai.
 5. FCPO adalah instrumen pelaburan yang mempunyai ketahanan inflasi dan kebanyakan pengaruh ekonomi lain kerana sifatnya yang dwi-arah (two way market).
 6. FCPO adalah produk futures yang paling lama bertahan yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia.
 7. FCPO menawarkan leverage yang tinggi di mana potensi pulangan adalah lebih tinggi (bagi setiap RM yang dilaburkan) berbanding peluang pelaburan kewangan yang lain yang ditawarkan di Malaysia.
 8. FCPO adalah disandarkan kepada pasaran minyak sawit yang matang dan global di mana peserta fizikal (hedgers) adalah terlibat secara aktif dan ini menyumbang kepada pergerakan pasaran yang benar-benar disandarkan kepada permintaan dan penawaran pasaran minyak sawit itu sendiri.

Views – 63

FCPO adalah salah satu dari produk futures yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia Derivatif (BMD). Ia adalah produk futures yang mematuhi syariah (syariah compliant) yang disandarkan kepada pasaran fizikal kelapa sawit dunia.

FCPO diniagakan dalam Ringgit Malaysia. Satu pergerakan minima harga (satu tick) bagi FCPO adalah RM1 di futures yang membawa nilai sebenar RM25. Oleh itu jika harga FCPO bergerak sebanyak RM5, ini bermakna nilai sebenar kepada trader adalah RM25 X RM5 = RM125.

FCPO didefinisikan sebagai suatu kontrak derivatif (yang diperakui undang-undang Malaysia) di antara pembeli dan penjual untuk menerima atau menghantar minyak sawit mentah (1 lot FCPO bersamaan dengan 25 Tan Metrik minyak sawit mentah) pada suatu masa tertentu di masa hadapan.

Kontrak ini adalah mengikut bulan. Kontrak yang ditawarkan BMD adalah kontrak bagi bulan semasa dan lima bulan berikutnya, diikuti bulan-bulan seterusnya secara berselang satu bulan, sehinggalah ke bulan 24 yang akan datang. Kontrak akan menjadi matang pada 15 haribulan pada bulan dimana kontrak itu disebut. Contohnya, kontrak bulan Julai 2007 akan matang pada bulan Julai 2007 manakala tarikh akhir urusniaganya adalah pada 15 Julai 2007.

Futures membenarkan kita membeli dahulu dan kemudian jual. Futures juga membenarkan kita menjual dahulu dan kemudian baru membeli. Yang pentingnya, kita melengkapkan urusniaga kita dengan membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi; tak kesahlah beli dan jual atau jual dan beli.

Adalah juga penting untuk melengkapkan urusniaga. Kontrak yang diniagakan adalah sah dari segi undang-undang. Jika urusniaga tidak dilengkapkan dan kontrak itu matang, kita wajib meneruskan dengan proses tender fizikal minyak sawit. Dalam kata lain; trader yang masih memegang kontrak belian FCPO pada tarikh matang perlu menerima 25 tan metrik minyak sawit (bagi setiap kontrak) daripada trader yang masih memegang kontrak jualan FCPO pada tarikh matang yang sama.

Trader bebas memilih untuk membeli dan menjual kontrak dari bulan mana-mana sahaja. Namun trader diingatkan bahawa berurusniaga pada bulan yang hampir matang mungkin akan menyebabkan trader terpaksa berurusan dengan minyak sawit secara fizikal.

Jual atau beli kontrak pada bulan yang masih jauh juga boleh memerangkap trader kerana kontrak bulan sebegini, kadar kecairannya adalah rendah. Bila beli, mungkin susah nak jual kemudiannya kerana tiada pembeli. Begitu juga sebaliknya, bila jual susah nak beli kemudiannya kerana tidak ada penjual.

Adalah menjadi kebiasaan trader di dalam pasaran, terutamanya spekulator, untuk berurusniaga FCPO pada kontrak bulan ke tiga. Istilahnya adalah ‘benchmark contract month’. Apabila membeli atau menjual kontrak bulan ketiga, ada cukup masa untuk melengkapkan urusniaga manakala kadar kecairannya adalah paling tinggi.

Masa urusniaga FCPO di BMD terbahagi kepada dua sesi iaitu sesi pagi (10.30 hingga 12.30) dan sesi petang (3.00 hingga 6.00).

Kadar margin atau deposit bagi setiap lot adalah ditentukan oleh BMD Clearing. BMD Clearing akan menyemak kadar ini dari masa kesemasa dan mengubahnya mengikut keperluan pengurusan risiko mereka.

Pada masa sekarang, kadar margin bagi setiap lot FCPO telah ditetapkan oleh BMD Clearing pada RM5,500.  Walau bagaimanapun, ada syarikat broker yang membenarkan separuh margin (RM2,750) bagi urusniaga singkat (melengkapkan urusniaga pada hari yang sama).

Masa urusniaga bagi FCPO adalah seperti berikut:

 • Sesi pagi :            10.30 pagi hingga 12.30 tengahari.
 • Sesi petang :      3.00 petang hingga 6.00 petang.

Walau bagaimanapun, terdapat suatu tempoh yang dinamakan ‘pre-opening’ pada setiap sesi. Pada tempoh ini, pelabur boleh membuat tempahan harga, mengubah tempahan harga, atau membatalkan tempahan harga. Dalam tempoh ini, beli dan jual tidak dipadankan.

Tempahan beli dan tempahan jual yang dibuat dalam tempoh ini akan dikumpulkan dan hanya akan dipadankan pada jam 10.30 pagi (bagi sesi pagi) dan 3.00 petang (bagi sesi petang) iaitu apabila bermulanya tempoh urusniaga sebenar. Purata harga bagi tempahan yang dikumpulkan itu akan menjadi harga pertama urusniaga pada sesi berkenaan.

Tempoh ‘pre-opening’ atau pra pembukaan pasaran ini adalah seperti berikut :

 • Sesi pagi :            10.00 pagi hingga 10.30 pagi.
 • Sesi petang :      2.30 petang hingga 3.00 petang.

Pelabur FCPO, pada tempoh ‘pre-opening’ ini, digalakkan menelefon FBR masing-masing dan menyemak kedudukan soybean oil (daytrade dan project A) serta lain-lain fakta perubahan fundamental yang penting bagi mengelakkan kejutan semasa pembukaan sesi.

Sekiranya ada jangkaan pada perubahan mengejut dalam aliran pasaran, bolehlah peniaga membuat persediaan menukar strategi dan memberi arahan kepada FBR untuk sebarang tempahan harga bagi urusniaga baru, stop loss ataupun membatalkan tempahan harga yang telah dibuat.

Fakta dalam Fakta : Struktur pemasaan pasaran yang sebenar adalah lebih kompleks tetapi telah dipermudahkan disini bagi tujuan kefahaman pelabur. Masa yang dinyatakan diatas adalah terhad kepada tempoh dimana pelabur boleh melibatkan diri dalam pasaran.

Bagaimana bursa menemukan pembeli dan penjual? Kaedah yang digunakan dikenali sebagai NOVATION.

Novation adalah proses dimana bursa akan memadankan dua urusniaga; belian dan jualan. Apabila didapati seorang pembeli A dan seorang penjual B menawarkan harga masing-masing pada aras harga yang sama; bursa akan membeli daripada penjual B dan pada masa yang sama bursa juga menjual kepada pembeli A. Ini adalah cara bagaimana bursa menemukan pembeli dan penjual. Kenapa sampai begitu?

Pertamanya, ini untuk memastikan pada tarikh matang kontrak, pembeli dan penjual spekulasi dapat melengkapkan urusniaga mereka. Baki pemegang kontrak yang tinggal adalah hedgers yang mahu menghantar dan menerima minyak sawit. Seterusnya Bursa akan menyelia penghantaran dan penerimaan minyak sawit berkenaan. Dengan ini keperluan dan matlamat spekulator, hedger atau lain-lain kategori peniaga FCPO adalah tercapai.

Keduanya, novation membolehkan Bursa mengawal dan menyelia pasaran yang adil dan saksama melalui urusniaga yang sah selain mengelakkan gangguan atau manipulasi pihak tertentu.

Akhir sekali, Bursa juga dapat mengawal dan menyelia serta memastikan sesuatu urusniaga itu dapat dikesan dan diniagakan oleh peniaga yang didaftarkan melalui pembukaan akaun di syarikat broker. Ini penting bagi tujuan menyemak akauntabiliti setiap urusniaga dan mereka yang terlibat didalam sesuatu urusniaga tersebut.

Kerana inilah juga urusniaga FCPO dapat dijamin keberkesanan operasinya dan menyakinkan pelabur terhadap ketelusannya.

Akhir sekali, diharap bagi mereka yang masih ragu-ragu, dapat memahami bahawa urusniaga futures bukanlah urusniaga ‘atas angin’ kerana kita membeli daripada bursa dan kita menjual juga kepada bursa.

 

SPESIFIKASI

Contract Code : FCPO
Underlying Instrument : Crude Palm Oil
Contract Size : 25 Metric Tons
Minimum Price Fluctuations : RM1.00 Per Metric Ton ( 1 point = RM25 )
Trading Day : Monday         -        Friday
Trading Hour : 10.30am        -        12.30pm (morning session)3.00pm          -        6.00pm (afternoon session)
Contract Months : Spot month and the next 5 succeeding month, and thereafter, alternate   months up to 24 month ahead.
Speculative Position Limits : 500 contracts net long or net short for the spot month5000 contracts for any single delivery month except for the spot   month.8000 contracts for all contract months combined.
Final Trading Day and Maturity : Contracts expires at noon on the 15th day if the delivery month, or   if the 15th is a non-market day, the proceeding business day.
Final Settlement : Physical delivery.1st business day to the 20th business day of the delivery month, or   if the 20th is a non-market day, the proceeding business day.
Brokerages Charged : RM30 (Intraday)
RM50 (Overnight)
Initial Margin : RM2,250 (Intraday)
RM4,500 (Overnight)

 

Views – 95

Laman web ini diwujudkan atas dasar ingin memberi panduan dan berkongsi maklumat mengenai urusniaga Pasaran Hadapan Minyak Sawit (FCPO).

Mungkin ramai yang tahu atau mendengar tentang FCPO, tetapi tidak ramai yang tahu secara mendalam tentang urusniaga yang dijalankan. Kami ingin mengubah persepsi orang ramai yang berpendapat urusniaga FCPO ini adalah sukar dan berisiko tinggi.

Beberapa faktor yang perlu ada dalam diri seseorang trader sebelum menjalankan urusniaga. Antaranya adalah ilmu, kesabaran, modal yang mencukupi serta sanggup menanggung risiko kerugian. Sekiranya trader mempunyai faktor – faktor ini, kami yakin urusniaga FCPO boleh memberikan pendapatan yang amat lumayan.

 

Pasaran Hadapan

Pasaran hadapan seperti yang ditulis dalam website Bursa Malaysia:

“Derivatives are financial instruments used to manage one’s exposure to today’s volatile markets. A derivative product’s value depends upon and is derived from an underlying instrument, such as commodity prices, interest rates, indices, and share prices.”

Ini bermaksud, fungsi utama pasaran hadapan digunakan untuk pengurusan risiko (risk management) untuk mengimbangi portfolio anda. Walaupun para spekulator juga memasuki pasaran hadapan, tetapi pasaran hadapan juga adalah tempat yang penting untuk para pelabur professional mengurangkan risiko masing-masing dengan teknik tertentu.

Futures market adalah perkembangan dari spot market dan juga forward market. Untuk memudahkan kefahaman anda, ini analoginya:

Spot: Abu seorang peladang kelapa sawit. Ali pembeli buah kelapa sawit dari Abu. Ali membayar RM500 untuk setan buah kelapa sawit, dan mendapat buah kelapa sawit pada masa itu juga.

Forward: Ali pembeli / pemborong buah kelapa sawit. Samad pengilang memproses kelapa sawit. Samad memerlukan kelapa sawit sebanyak 100 tan dalam tempoh 3 bulan lagi. Jadi, Samad berjumpa dengan Ali dan menawarkan harga RM600 setan kerana bimbang kelapa sawit berkemungkinan naik menjadi RM700 setan 3 bulan lagi. Samad mahukan kelapa sawit tersebut 3 bulan lagi dan bukannya sekarang.

Ali juga menerima tawaran harga RM600 setan kerana dia juga bimbang harga akan menjadi RM500 setan 3 bulan lagi . Justeru, Ali juga bersetuju untuk menghantar 100 tan kelapa sawit 3 bulan dari sekarang dengan harga yang ditawarkan.

Futures: Abu seorang peladang kelapa sawit. Samad pengilang memproses kelapa sawit. Samad memerlukan 100 tan kelapa sawit dalam tempoh 3 bulan dari sekarang. Proses yang sama dibuat seperti forward contract di atas, tetapi kontrak itu dilakukan bukan di antara Samad dan Abu, tapi oleh pihak ketiga, yang dikenali sebagai Bursa Malaysia.

Bursa Malaysia yang menentukan harga dengan berdasarkan supply dan demand, serta mempunyai data-data dan tugasan lainnya. Bursa Malaysia juga adalah pihak yang menetapkan harga – harga kelapa sawit untuk semua yang terlibat dalam sektor kelapa sawit. Bukan sekadar jual-beli antara Abu dan Samad sahaja.

Pemborong dan peladang kecil barangkali tidak menyedari kepentingan instrumen ini diwujudkan, tetapi sekiranya anda memerlukan kelapa sawit dalam kuantiti yang besar dan perniagaan anda terdedah dengan pelbagai risiko tertentu, maka pasaran hadapan akan membantu anda menyelesaikan masalah tersebut.

Di Malaysia, produk derivatives atau pasaran hadapan ini sudah dikendalikan oleh Bursa Malaysia sepenuhnya. Ada 11 pasaran hadapan yang wujud di Bursa Malaysia iaitu:

 1. KLCI (FKLI) Futures
 2. KLCI (OKLI) Options
 3. 3 Mth Month Kuala Lumpur Interbank Offered Rate interest rate (FKB3) Futures
 4. Crude Palm Oil (FCPO) Futures
 5. Gold Futures (FGLD)
 6. 3-Year Malaysian Government Securities (FMG3) Futures
 7. 5-Year Malaysian Government Securities (FMG5) Futures
 8. 10-Year Malaysian Government Securities (FMGA) Futures
 9. Crude Palm Kernel Oil (FPKO) Futures
 10. Single Stock Futures (SSFs)
 11. Ethylene OTC Futures Contract

Pasaran hadapan adalah instrumen kewangan yang sophisticated. Tetapi ia bukanlah terlalu sukar untuk difahami. Asalkan anda berusaha lebih sedikit maka anda akan mengetahui peluang besar yang wujud di dalamnya.

Untuk pengetahuan, website ini hanya akan memberi pengkhususan untuk urusniaga Futures Crude Palm Oil (FCPO) sahaja. Untuk urusniaga pasaran hadapan yang lain, sila rujuk laman web yang berkaitan.

Views – 109